مولانا

کلام نخست

ای طایران قدس را عشقت فزوده بالها

در لا احب الآفلین پاکی ز صورتها یقین

افلاک از تو سرنگون خاک از تو چون دریای خون

کوه از غمت بشکافته وان غم به دل درتافته

ای سروران را تو سند بشمار ما را زان عدد

سازی ز خاکی سیدی بر وی فرشته حاسدی

آن کو تو باشی بال او ای رفعت و اجلال او

گیرم که خارم خار بد خار از پی گل میزهد

فکری بدست افعالها خاکی بدست این مالها

آغاز عالم غلغله پایان عالم زلزله

توقیع شمس آمد شفق طغرای دولت عشق حق

از رحمه للعالمین اقبال درویشان ببین

عشق امر کل ما رقعهای او قلزم و ما جرعهای

از عشق گردون مؤتلف بیعشق اختر منخسف

آب حیات آمد سخن کاید ز علم من لدن

بر اهل معنی شد سخن اجمالها تفصیلها

گر شعرها گفتند پر پر به بود دریا ز در

٤

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

کلام نخست

در حلقه سودای تو روحانیان را حالها

در دیدههای غیب بین هر دم ز تو تمثالها

ماهت نخوانم ای فزون از ماهها و سالها

یک قطره خونی یافته از فضلت این افضالها

دانی سران را هم بود اندر تبع دنبالها

با نقد تو جان کاسدی پامال گشته مالها

آن کو چنین شد حال او بر روی دارد خالها

صراف زر هم مینهد جو بر سر مثقالها

قالی بدست این حالها حالی بدست این قالها

عشقی و شکری با گله آرام با زلزالها

فال وصال آرد سبق کان عشق زد این فالها

چون مه منور خرقهها چون گل معطر شالها

او صد دلیل آورده و ما کرده استدلالها

از عشق گشته دال الف بیعشق الف چون دالها

جان را از او خالی مکن تا بردهد اعمالها

بر اهل صورت شد سخن تفصیلها اجمالها

کز ذوق شعر آخر شتر خوش میکشد ترحالها

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٥

سیر و سفر . تبریز

شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند

سرمه چشم از غبار کفش مهمان میکند

تبریز شهر پیشگامان

موقعیت و اقلیم:

گرم شدن هوا، بازار مسافرت به شهرهای سردسیر را حسابی داغ می کند. استان های آذربایجان همیشه انتخاب اول برای سفرهای تابستانی هستند. تبریز به واسطه هوای خنک در تابستان می تواند گزینه مناسبی باشد برای کسانی که قصد سفردارند و به دنبال جایی برای سیروسیاحت هستند. ناگفته نماند در زمستان هم جذابیت های خاص خود را دارد و پوشش برف چهره زیبایی به شهر می بخشد. سیاحان و جهانگردان بسیاری از عظمت و شکوه تبریز یاد کردهاند و شعرا، عرفا، ادبا و مشاهیر بزرگی از این سرزمین به آسمان فرهنگ و ادب ایران و مشرق زمین بخشیدهاند. تبريز مرکز استان آذربايجان شرقي است، با وسعتي حدود ۰۰۸۱۱ کيلومتر در قلمرو مياني خطه آذربايجان و در قسمت شرقي

شمال درياچه اروميه و۹۱۶کيلومتري غرب تهران قرار دارد و در۰۵۱ کيلومتري جنوب جلفا ، مرز ايران وجمهوري آذربايجان قرار گرفته است . جمعيت تبريز بيش از يک و نيم ميليون نفر مي باشد.این کلانشهر از سمت جنوب به رشته کوه منفرد هميشه پر برف سهند از شمال شرقي به کوه سرخ فام عون علي (عينالي) محدود مي شود.

رودخانه آجي چاي (تلخه رود) از قسمت شمال وشمال غرب تبريز مي گذرد وبعد از طي مسافتي قابل توجه در دشت تبريز به درياچه اروميه مي ريزد ومهران رود از ميانه تبريز مي گذرد که اکثراَ در فصول مختلف سال بي آب است.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٦

سیر و سفر . تبریز

تاریخچه :

پيشينه تبريز همواره در هاله اي از ابهام باقی مانده است . اين که تبريز قبل از اسلام مکاني آباد و يا غير آباد بوده است هنوز سند محکمه پسندي در ميان نيست حتي در اوايل ظهور اسلام نيز در حمله اعراب به آذربايجان نامي از تبريز ديده نمي شود. زماني مکتب تبريز در عرصه هنر تحول شگرفي را ایجاد کرد که امروزه آثار کم نظير آن دوره، زينت بخش موزه هاي جهان است. مردان و زنان نامداري از اين شهر برخاسته اند، به خصوص در زمان صفويه اين اقتدار هنري در تبريز به اوج خود رسيد.

تبریز بزرگترین شهر منطقه شمال غرب کشور بوده و قطب اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، سیاسی و نظامی این منطقه شناخته میشود و به دلیل دارا بودن بسیاری از کارخانههای مادر و بزرگ صنعتی، پس از تهران درکشور میباشد که این امر تبریز را به یکی از پراهمیتترین شهرهای مهاجر پذیر ایران تبدیل کرده است.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٧

سیر و سفر . تبریز

جامعه شهری:

زبان امروزی مردم تبریز به ترکی آذربایجانی، ترکی آذری، آذربایجانی و آذری معروف است. تا پیش از ورود زبان ترکی به منطقه، مردم تبریز به زبان آذری سخن میگفتهاند که تا حدود سده یازدهم هجری در آذربایجان رایج بودهاست. زبان آذری از زبانهای ایرانی و نزدیک به گویشهای جنوب دریای خزر و تاتی بوده است.

قومیت مردم ساکن در تبریز شامل ۵/۶۹٪ ترک (آذری)، ۹/۲٪ فارسیزبان و ۶/۰٪ از سایر قومیتها میباشد. همچنین مطالعه مقایسهای در مورد ساختار

ژنتیکی ۳۵۲ ایرانی نشان داده که آذریهای ایرانی و احتمالاً اهالی تبریز، قرابت ژنتیکی نزدیکی با مردم گرجستان دارند.

بر پایه سفرنامهها و تاریخ نوشتههای جهانگردان و تاریخ نگارانی که از تبریز گذر کردهاند در گذشته قومیتهای مختلفی در شهر تبریز سکونت داشتهاند.

مذهب مردم تبریز مسلمان و پیرو مذهب شیعهدوازدهامامی هستند. هرچند کمینهای از مسیحیان ارمنی با ۷۹۰,۱ نفر و آشوری با ۳۰۵ نفر، زرتشتی با ۶۲ نفر، سایر مسیحیان با ۷۱ نفر و کلیمی با ۵ نفر جمعیت نیز در این شهر سکونت دارند. ارامنه تبریز که بیشترین کمینه ساکن این شهر را تشکیل میدهند،

در طی ساختار نسلکشی ارمنیها که توسط امپراتوری عثمانی و هم زمان با جنگ جهانی اول صورت گرفت، به تبریز و دیگر نقاط آذربایجان پناه برده و در این منطقه ساکن شدند.

مذهب ارامنه تبریز کلیسای حواری ارمنی (گریگوری) است که یکی از مذاهب کهن آیین مسیحیت محسوب میشود.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٨

سیر و سفر . تبریز

فرهنگ و هنر:

تبریز مشاهیر زیادی در زمینههای شعر، ادب، هنر، خطاطی، تاریخ، سیاست، فقه، تفسیر و فلسفه، دارد. آرامگاه بیش از ۰۰۴ شاعر، عارف و نامآور ایرانی در مقبر الشعرا قرار دارد. اسدی طوسی نخستین و محمدحسین شهریار واپسین آرمیده در این آرامگاه هستند.

لیست اولین ها:

رفت و آمد بازرگانان و مسیونهای اروپائی از دوران آققویونلوها و قراقویونلوها و سپس صفویه به تبریز و همچنین در دوره قاجاریه به ویژه پس از جنگهای ایران و روس و افزایش

نقش همسایگی روسها، تبریز را زودتر از استانهای دیگر با پدیدههای تازه یافته در غرب آشنا کرده است.

اولين چاپخانه، اولين روزنامه نگاری ملی، اولين شعر نو ونقد ادبی، اولين ترجمه کتب خارجی، اولين مهندس انشاء جدید، اولین کتاب داستان مصور کودکان، اولين رمان، اولين دایرة المعارف اسلامی، اولين مدرسه کرو لال ها، اولين کودکستان، اولین مدرسه نابینایان، اولين مدرسه به سبک نوین، اولين مدارس حرفه ای و بازرگانی، اولين کتابخانه عمومی، اولين سینما، اولين نمایشنامه و تئاتر، اولين عکاسی، اولين دانشکده

فرش، اولين ورزشكار ورزش نوین، اولين طلایه داران پزشکی مدرن، اولین دانشکده پرستاری، اولين کشاورزی مکانیزه، اولين پایگاه لرزه نگاری، اولين روابط عمومی، اولین هوانورد، اولين تجارت به سبک نوین، اولين شرکت سهامی عام، اولين کانون ایجاد ضرابخانه ماشینی و انتشار اسکناس، اولين محل احداث نخستین کارخانهها، اولین مقاطعه کار راه سازی و ساختمان، اولين شهري كه در ایران صاحب تلفن شد، اولین کارخانه برق، اولين برج آتش نشانی، اولين تشکیل شوراهای مردمی، اولين بلدیه، اولين نظمیه، اولين انجمن زنان، اولين مهد قانون خواهی و دموکراسی، اولين خاستگاه خیزش ضد استعماری، اولين مهد ایجاد ارتش آزادی خواه، اولين آغازگر دور نوین مبارزات قهر آمیز، اولين مؤسسه خیریه غیردولتی، اولین مهمانخانه، اولين کارت اعتباری اتوبوس شهری، اولين کارت هوشمند.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٩

سیر و سفر . تبریز

جاذبه های گردشگری و یادمان های تاریخی:

بناها و اماکن دیدنی تبریز بسیار زیاد و گسترده است که اسامی مهم ترین این مکان ها بدین قرار است: کویر قوم تپه تبریز، قبرستان تاریخی پینه شلوار، پارک ملی کنتال، جنگل ارسباران، بازار فرش تبریز، خانه علی مسیو، خانه مشروطه، کلیسای کاتولیک ها، ائل گلی تبریز، کندوان، تله کابین، پارک مینیاتور تبریز، پارک ولیعصر( پارک موزیکال تبریز)، سورتمه پارک ائل گلی تبریز، موزه سنگی تبریز، مجموعه باغلار باغی، مسجد کبود (فیروزه اسلام)، ارگ علیشاه، حمام نوبر،

پارک بزرگ، موزه تاریخ طبیعی تبریز، موزه استاد شهریار، موزه سفال تبریز، پارک جنگلی عینالی، پارک ملی کنتال، خانه حریری، تفرجگاه جنگلی عباس میرزا، سد نهند، پل قاری (پل پیر، پل چراغ)، خانه تاریخی حیدرزاده، خانه قدکی (دانشکده معماری، خانه بهنام، کارخانه چرم سازی)، موزه شهرداری تبریز، پارک امیر کبیر، پارک شمیم پایداری، باغ پارک شمس تبریزی، آرامستان بقائیه تبریز (مارالان)، برج خلعت پوشان، غار دیبی یوخ، موزه بهتونی، پارک حکیم نظامی تبریز، پل لیقوان،

پل سنگی تبریز، خانه شربت اوغلی، پارک جنگلیباغمیشه، دره شاهیوردی، مسجد مقبره، موزه محرم تبریز، مسجد صاحب الامر، موزه قرآن و کتابت، مقبره دو کمال، استراحتگاه یادگار امام، روستای بابا باغی، مسجد امام علی رشدیه، پل ونیار، قلعه بابک و...

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٠١

سیر و سفر . تبریز

ایستگاه راه آهن تبریز تاسیس٥٩٢١

ایستگاه راه آهن شهر تبریز به راهآهن سراسری ایران متصل است؛ و در قسمت جنوب غربی شهر واقع شده است. این ایستگاه به میدان راه آهن شهر تبریز مشرف میباشد و با استفاده از اتوبوسهای شرکت واحد و با استفاده از مسیر بی آر تی میتوان به مرکز شهر دسترسی پیدا نمود. امکان تردد به شهر با استفاده از تاکسیهای ویژه راه آهن نیز امکانپذیر است. فاصله ایستگاه راه آهن تا میدان راه آهن با حدود ۵ دقیقه پیادهروی قابل پیمودن میباشد. برای مسافرت به تهران میتوانید از یک قطار شب رو استفاده نمائید که یک مسافرت ۱۲ ساعته میباشد. در غیر این صورت میتوانید از بلیط درجه ۲ با کوپههای ۶ نفره استفاده نمایید. مسافرت راحت تر از تبریز به تهران با یک بلیط درجه یک و چهار تخته که کوپههای آن دارای تلویزیون بوده و بلیط آن شامل شام نیز میباشد،امکانپذیر

است. مسیر خط راهآهن از تهران به تبریز با عبور از شهرها و ایستگاههای تهران، کرج، راهآهن، آبیک، قزوین، تاکستان، خرمدره،سلطانیه، زنجان، سرچم، رجعین، بابک، خراسانک،صائبا، هشترود، آتش بیگ، سراجو، چیبینلو، سهند، گل تپه، خواجه نصیر، مراغه، بناب، عجب شیر، پرویز بهمن و گوگان، به تبریز میرسد.

تعدادی از بهترین هتل های تبریز:

هتل لاله کندوان تبریز، کایا لاله پارک تبریز، پارس ایل گلی تبریز، شهریارتبریز،بهبودتبریز شهریارتبریز،کاسپین تبریز، گسترش تبریز، بین المللی، سینا تبریز، دریاتبریز.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

١١

سیر و سفر . تبریز

غذای سنتی تبریز:

دست پخت کدبانوهای تبریزی از دیرباز شهره بوده است و همواره با غذاهای بسیار خوشمزهی محلی، از میهمانان خود پذیرایی میکنند. این شهر با قدمت زیادی که دارد، غذاهای محلی مشهور و خاصی دارد. در میان این غذاها کوفته و انواع آشهای تبریز محبوبیت بسیار زیادی دارد، به همین دلیل اهالی دیگر شهرهای کشور نیز این غذاهای خوشمزه را طبخ میکنند. وجود غذاهای متنوع در فرهنگ غذایی مردم این شهر، تمامی میهمانان را با هر ذائقه و سلیقه، راضی نگه میدارد.

کوفته تبریزی، خورشت هویج، آش میوه، کوکوی لوبیاسبز، آش ماست، آبگوشت دیزی سنگی، دویماج، آش گوجه فرنگی، دلمه برگ مو، آش اوماج از بهترین غذاهای محلی تبریز هستند.

تعدادی ازبهترین رستوران های تبریز:

بیشتر از ۰۰۱ رستوران معروف در تبریز وجود داره که همگی از بهترین رستوران های تبریز هستند و کیفیت غذایی بالایی دارند. اگر به چند تا از کافه رستوران های تبریز سر بزنید متوجه میشین که تنوع غذایی در این شهر خیلی زیاداست. به پنج مورد آن اشاره می کنیم.

رستوران سنتی هزار دستان تبریز.نشانی: چهارراه آبرسان، بالاتر از هتل گسترش، نرسیده به قنادی ایوبی رستوران و باغچه سنتی برکه سردرود.

نشانی :کمربندی سردرود - بعد از شهرک رجایی - حد فاصل زیرگذر اول و دوم

رستوران سنتی دلستان نشانی : بلوار۲۹ بمن - روبروی جام جم رستوران بام تبریز.

نشانی:اتوبان پاسداران- بعد از پل عابر پیاده- جنب مسجد عون ابن علی ( بالای کوه عینالی)

رستوران های زنجیره ای جلالی. نشانی: دروازه تهران - میدان بسیج (ابتدای جاده نمایشگاه بین المللی ) ایستگاه بی آر تی و نشانی دوم: ارتش جنوبی ما بین تقاطع پاستور و باغشمال، جنب سینما سرباز و نشانی سوم: میدان فهمیده ، طبقه ی فوقانی مرکز خرید رشدیه. رستوران سنتی شهریار ، حمام نوبر. نشانی: میدان ساعت نبش خیابان تربیت.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٢١

سیر و سفر . تبریز

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٣١

خانواده . آشپزی

کوفته تبریزی

کوفته تبریزی یکی از غذاهای معروف ایرانی است که همانطور که از نامش بر می آید متعلق به شهر تبریز است. در نقاط مختلف کشور انواع کوفته ها مانند کوفته قلقلی با گوشت چرخ کرده تهیه می شود ولی در کوفته تبریزی علاوه بر گوشت چرخ کرده از سبزیجات معطر هم استفاده می شود. با مواد لازم ذکر شده در این دستور می توانید برای ۶ نفر کوفته تبریزی تهیه نمایید.

گوشت چرخ کرده : ۱ کیلوگرم ، پیاز : ۱ عدد ، برنج : ۱ لیوان ، لپه : ۱ لیوان ، تخم مرغ: ۲ عدد ، رب گوجه فرنگی: ۳ قاشق غذاخوری ، سبزی کوفته: ۵قاشق غذاخوری ، آرد نخودچی: ۲ قاشق غذاخوری ، پیاز داغ: ۳ قاشق غذاخوری ، زعفران: ۱قاشق غذاخوری ، مغز گردو: به میزان لازم ، زرشک: به میزان لازم ، آلو: به میزان لازم ، تخم مرغ آبپز: به میزان لازم ، تره و مرزه: به میزان لازم ، فلفل سیاه :به میزان لازم ، دارچین: به میزان لازم نمک:به میزان لازم

دستور پخت :

ابتدا باید سس کوفته تبریزی را آماده کنیم ، برای این منظور در یک قابلمه ۴ لیوان آب می ریزیم و روی حرارت قرار می دهیم. حالا به ترتیب ۲ قاشق غذاخوری پیاز داغ ، ۳ قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی ، مرزه ، تره ، دارچین ، فلفل سیاه و نمک به قابلمه اضافه می کنیم.

حرارت زیر قابلمه را زیاد می کنیم تا آب به جوش بیاید. پس از اینکه آب داخل قابلمه جوش آمد حرارت را کم می کنیم تا سس به آرامی آماده شود. بهتر است لپه را برای اینکه راحت تر پخته شود و نفخش برطرف شود از شب

قبل در آب بخیسانیم.

لپه را با مقداری آب در یک قابلمه کوچک می ریزیم و روی حرارت قرار می دهیم تا بپزد سپس با آب سرد آبکشی می کنیم. برنج را هم به همین صورت می پزیم و آبکش می کنیم. در این مرحله نیمی از گوشت چرخ کرده را با لپه و برنج مخلوط می کنیم.

۱ عدد پیاز هم روی مواد رنده می کنیم و مواد را دوبار چرخ می کنیم. در مرحله بعد نصف دیگر گوشت را به همراه ۲ عدد تخم مرغ ، آرد نخودچی ، دارچین ، فلفل سیاه و نمک به ( گوشت ، لپه و برنج چرخ شده ) اضافه می کنیم.

حالا سبزی کوفته را به صورت ساطوری خرد می کنیم و به دیگر مواد اضافه می کنیم.

مواد را باید خوب ورز دهیم ( مانند مایه کباب کوبیده) تا کاملا مخلوط و یکدست شوند. برای گرد کردن کوفته ها به یک کاسه کوچک و یک پارچه توری نیاز داریم.

به این صورت که پارچه را داخل کاسه پهن می کنیم. مقداری از مایه کوفته را بر می داریم و بعد از کمی ورز دادن داخل کاسه روی پارچه می ریزیم. داخلش یک عدد تخم مرغ آبپز قرار می دهیم. سپس کمی پیاز داغ ، آلو ، مغز گردو و زرشک روی تخم مرغ می ریزیم.

حالا مجددا مقداری دیگر از مایه کوفته روی مواد می ریزیم و با جمع کردن پارچه با دست به کوفته حالت می دهیم تا شبیه یک توپ کوچک شود.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٤١

خانواده . آشپزی

به همین شکل تمام کوفته ها را حالت می دهیم و کوفته ها را به آرامی درون سسی که در مرحله اول درست کردیم می چینیم.

نکته مهم در این مرحله این است که سس در زمانی که کوفته ها را می چینیم نباید بجوشد. پس از اینکه کوفته ها را داخل سس چیدیم اجازه می دهیم کوفته ها کمی خودشان را بگیرند سپس می چرخانیم تا تمام نقاط کوفته ها آغشته به سس شود.

حدود ۱ تا ۲ ساعت نیاز است تا پخت کوفته ها کامل شود. پس از گذشت این مدت اگر آب سس زیاد بود حرارت را زیاد می کنیم تا آب اضافی سس تبخیر شود. پس از اینکه کوفته ها آماده شدند ، آنها را به آرامی به ظرف مورد نظر انتقال می دهیم.

اجازه می دهیم کوفته ها کمی خنک شوند تا هنگام اضافه کردن سس از هم باز نشوند. پس از اینکه کوفته ها کمی خنک شدند باقیمانده سس را روی کوفته ها می ریزیم. در پایان می توانیم کوفته ها را با مقداری زرشک و مغز گردو تزیین کنیم.

در برخی شهرها از سبزی های کوهی و سنتی برای تهیه کوفته تبریزی استفاده می شود که طعم خاصی به این کوفته می دهد. سبزی اصلی کوفته تبریزی مخلوطی از سبزیجات معطری مثل جعفری، مرزه ، ترخون ، نعناع و گشنیز است.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٥١

خانواده . آشپزی

دلمه برگ مو :

در این آموزش کامل ترین روش پخت دلمه برگ مو را آماده کرده ایم. با مواد لازم ذکر شده

در این دستور می توانید برای ۴ نفر دلمه برگ مو تهیه نمایید.

سبزی دلمه: ۰۰۲ گرم

گوشت چرخ کرده :۰۰۲ گرم

برنج:۲ لیوان

پیاز: ۱عدد

لپه: ۰۰۱ گرم

ماست: ۱ لیوان

برگ مو: به میزان کافی

روغن: به میزان کافی

فلفل سیاه: به میزان کافی

نمک: به میزان کافی

دستور پخت :

بهتر است لپه را از شب قبل در آب بخیسانیم تا نفخش برطرف شود و در زمان پختن سریعتر بپزد. لپه را با مقداری آب می پزیم و کنار می گذاریم. برنج را نیم ساعت در آب می خیسانیم و پس از گذشت این زمان با چند لیوان آب و کمی نمک می گذاریم برنج نیم پز شود.

باید برنج طوری پخته شود که اطراف دانه های برنج نرم و مغز سفت باشد. پس از پختن برنج آن را آبکشی می کنیم و کنار می گذاریم. حالا در یک تابه بزرگ پیاز را به صورت نگینی ریز خرد می کنیم و با مقداری روغن تفت می دهیم تا طلایی رنگ شود.

پس از نرم شدن پیاز ، گوشت چرخ کرده را به همراه مقداری نمک و فلفل سیاه به تابه اضافه می کنیم. تفت دادن را ادامه می دهیم تا گوشت رنگش تغییر کند و تقریبا پخته شود. پس از اینکار تابه را از روی حرارت بر می داریم و اجازه می دهیم تا مخلوط گوشت سرد شود.

سبزی دلمه را یا باید به صورت ساطوری ریز خرد کنیم یا اینکه چرخ کنیم. وقتی مخلوط گوشت سرد شد سبزی ساطوری شده را به همراه ماست ، لپه و برنج به آن اضافه می کنیم و مواد را خوب مخلوط می کنیم تا کاملا یکدست شوند.

حالا برگ موها را می شوییم.

اگر برگ موها تازه باشد باید ۱ یا ۲ دقیقه در آب جوش قرار داده شوند تا زمان پیچاندن دلمه نشکنند. برگ مو باید به پشت روی سطح کار قرار گیرد و با قاشق مقداری از مایه دلمه را روی برگ مو می ریزیم.

دلمه ها را می توانیم به دو صورت بپیچانیم . روش اول به صورت بقچه ای است که از یک سمت شروع می کنیم و تمام قسمت های خارجی دلمه را به سمت وسط جمع می کنیم و دلمه ها را به ترتیب در یک ظرف می گذاریم تا باز نشوند.

روش دوم پیچاندن لوله ای است که بعد از قرار دادن مایه دلمه برگ را مانند لوله جمع می

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٦١

خانواده . آشپزی

کنیم و سر و ته برگ را به داخل دلمه برمی گردانیم. به همین صورت تمام دلمه ها را می پیچانیم. حالا کف قابلمه ای را با روغن چرب می کنیم.

و تمام دلمه ها را با دقت در قابلمه می چینیم. اگر احتمال باز شدن دلمه را می دهید یک کاسه کوچک روی دلمه ها قرار دهید تا از باز شدن آنها جلوگیری کند. پس از اینکه تمام دلمه ها را در قابلمه چیدیم ۲ لیون آب به قابلمه اضافه می کنیم.

حدود ۳ تا ۴ قاشق غذاخوری هم روغن به قابلمه اضافه می کنیم و حرارت را زیاد می کنیم تا آب به جوش بیاید و تقریبا تبخیر شود سپس حرارت را کم می کنیم تا دلمه ها به آرامی پخته شوند. پس از آماده شدن غذا در ظرف مورد نظر می چینیم و سرو می کنیم. در تبریز اکثرا دلمه را با سبزیجات معطر و کوهی تهیه می کنند. سبزی دلمه مرسوم در اکثر شهرهای کشورمان شامل نعناع ، ترخون ، مرزه ، شوید ، پیازچه و جعفری می شود که به سلیقه خود می توانید از سبزیجات کوهی و دارویی هم در سبزی دلمه خود استفاده نمایید.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٧١

خانواده . افزایش افسردگی

افزایش افسردگی در میان زنان سیگاری

گروه اجتماعی:

امروزه آمار گرایش و مصرف زنان به مواد دخانی به خصوص قلیان به قدری افزایش یافته است که به راحتی و به وفور در رستوران ها و یا کافی شاپ ها با این پدیده مذموم مواجه می شویم تا جایی که مسئولان ذیربط بر این باور هستند که امروزه بیش از ۰۵ درصد زنان گرایش به مصرف قلیان و یا سیگار پیدا کرده اند که این خود زنگ خطری برای سلامت نسل آینده کشور به حساب می آید.

گفتنی است این روزها به دلیل گسترش مصرف مواد دخانی از جمله سیگار و قلیان در میان زنان جامعه دیگر قبح آن در میان بیشتر افراد جامعه نیز از بین رفته است که این خود با اما و اگرهای بسیاری همراه است. تغییر یک باره نابهنجاری ها به هنجارهای متداول خود نشان از سست بودن زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد همچنین باید در نظر داشت که تغییر رفتار زنان به مرور زمان خانواده و جامعه را می تواند دستخوش تغییرات بسیاری نماید. بنا به اظهار نظر پزشکان امروزه گسترش استفاده از دخانیات به عنوان یکی از مهمترین و تأثیر گذار ترین عوامل ابتلا به سرطان و سایر بیماری های خطرناک در میان زنان و نوزادان شده

است. از این رو می توان اصلی ترین دلیل گسترش انواع سرطان در جامعه را به استقبال بیشتر مردم و به خصوص زنان به مصرف دخانیات دانست، چرا که طبق آمار موجود بسیاری از زنان که اقدام به مصرف سیگار و یا قلیان می نمایند در مقایسه با سایر زنان بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه و سقط جنین قرار می گیرند که این خود زنگ خطری برای زنان محسوب می شود.

بدیهی است یکی دیگر از معایب استفاده از دخانیان در میان زنان را می توان در افزایش آمار سقط جنین، کوتاهی دوران بارداری، مرده زایی، پارگی ناگهانی جفت از جنین و یا تولد زودرس جستجو کرد که این موارد علاوه بر به خطر افتادن جنین می تواند سلامت مادر را نیز به مخاطره بیاندازد و حتی در برخی از موارد این احتمال وجود دارد که لذت مادر شدن از یک زن برای همیشه گرفته شود.

وجود عوارض متعددی مانند افسردگی، ضعف، اضطراب و پرخاشگری را می توان در زمره دیگر معایب استفاده از مواد دخانی دانست اما در این مجال باید به بروز مشکلات فیزیولوژیکی ناشی از استفاده از مواد نیکوتین دار و همچنین بروز مشکلات روانی ناشی از مصرف قلیان و سیگار نیز اشاره کرد.

آنچه مسلم است دلایل متعددی می

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٨١

خانواده . افزایش افسردگی

تواند زمینه ساز گرایش زنان به مصرف قلیان و سیگار باشد که مهم ترین آن را می توان در وجد تبلیغات گسترده دانست چرا که امروزه برای تبلیغ مواد دخانی از زنان با چهره و اندام مناسب استفاده می شود که این خود زمینه ساز تمایل به مصرف دخانیات در میان زنان شده است.

کاهش وزن را می توان از دیگر دلایل روی آوردن زنان به دخانیات و یا مواد مخدر دانست چرا که بسیاری براین باور هستند که استفاده مواد باعث کاهش وزن می شود از سوی دیگر امروزه متاسفانه در تنباکو قلیان ها از مواد مخدر استفاده می شود که این خود زمینه گسترش آمار ابتلا به اعتیاد در میان زنان می باشد.

این روزها یکی از برنامه های اوقات فراغت و یا تعطیلات آخر هفته زنان کشیدن قلیان در جمع دوستان است.

متاسفانه این روزها استفاده از مواد دخانی در میان زنان از یک اقبال بلندی برخوردار است بدین معنا که برخی از افراد جامعه بر این باور هستند که زنان قوی مستقل و دارای شان اجتماعی بالا روی به استفاده از دخانیات می آورند که این دیدگاه خود زمینه ساز استقبال بسیاری از زنان به این مهم شده است.

وجود اختلافات گسترده و مشکلات اقتصادی در خانواده را می توان از دیگر دلایل گرایش زنان و دختران به مصرف قلیان دانست، چرا که بسیاری از زنان استعمال دخانیات را راهی برای دستیابی به آرامش هر چند

کوتاه مدت می دانند.

در پایان باید خاطر نشان کرد که شناخت کامل مضرات استفاده از قلیان و سیگار در میان زنان فرهنگ سازی و ایجاد تفریحات سالم و مناسب با روحیه زنان جوان می تواند تا حد زیادی مانع از روی آوردن زنان به استعمال دخانیات شود هر چند در این مجال باید متذکر شد که تبعات منفی استفاده زنان از دخانیات در زنان به مراتب بیشتر از مردان است چرا که زنان از سیستم دفاعی ضعیف تری نسبت به مردان برخوردار هستند و همچنین آثار منفی و بیماری های ناشی از استعمال دخانیات تنها مربوط به یک نفر نمی شود بلکه می تواند سلامت نسل آینده را نیز به مخاطره بیاندازد.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٩١

خانواده . افزایش افسردگی

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٠٢

خانواده . افزایش افسردگی

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

١٢

کودکانه . داستان

حیاط اسرار آمیز

هستی توی خونه قدیمی با یه حیاط غمگین، درختای خشک شده، حوضی که آب و ماهی نداشت، لبه هاش گلدون نداشت، دیوارهاش رنگ قشنگی نداشت زندگی می کرد. همیشه از دیدن این منظره ناراحت بود. یک شب که داشت به همه ی اینها فکر میکرد خوابش برد، توی خواب رویای زیبایی دید، یه حیاط رنگارنگ، حوض زیبا با آب زلال، ماهی قرمز هایی که با خوشحالی در آب بالا و پایین می پریدند، کلی گلدون های رنگارنگ روی لبه های حوضش بود که گلهاش انقد شاد بودند انگار داشتند با وزش باد می رقصیدند، دیوارهای حیاطشون به رنگ آبی آسمون بود انگار این حیاط روی زمین نبود و یک قسمتی از آسمون بود. همه چی خیلی زنده و زیبا، درست مثل یک خانواده کنار هم خوش بودند.

دم دمای صبح نزدیک اذان با صدای الله اکبر مسجد محلشون از خواب بیدار شد، رفت دم پنجره اتاقش نگاهی به حیاط انداخت، فکر می کرد همه چیزهایی که دیده بود عین واقعیته ولی دید همه چی همون شکل همیشگی

خودش و داره، خیلی فکر کرد که چیکار کنه که ناگهان جرقه ای تو ذهنش زده شد، نگاهش به قلک گوشه ی اتاقش بود که هروقت مامان باباش بهش پول می داند، تو قلکش می انداخت. رفت پیش مامانش و تصمیمی

که داشت و در میون گذاشت و مامان هستی کوچولو هم خیلی ازش استقبال کرد. دوتایی رفتن و قلک و شکوندن و شروع کردن به شمردن پول ها و در آخر هم مادر هستی یه مقدار پول اضافه کرد و با همدیگه به گل فروشی

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٢٢

کودکانه . داستان

محل رفتند. هستی و مادرش ۶ تا گلدون کوچک رنگی با گلهای زیبا و ۳تا ماهی قرمز گرفتند و در راه برگشت از رنگ فروشی سرکوچه هم یه قوطی رنگ آبی آسمونی خریدند و به سمت خونه رفتند. در را باز کردن و یه نگاهی به حیاط و بعد به همدیگه انداختن. پیش بندها را بستن و شروع کردن به تمیز کردن حیاط، هستی جارو و از گوشه حیاط برداشت و شروع

کرد به جارو کردن برگ ها و مادرش هم حوض را تمیز کرد. گلدون ها لبه حوض چیده شد. ماهی کوچولوها از تنگ آبی که براشون مثل قفس بود دراومدن و توی حوض رفتن. در قوطی رنگ و باز کردن و قلمو را برداشتن وشروع به رنگ زدن دیوارهای پوسیده و غمگین کردن. کم کم هوا داشت تاریک می شد. دم دمای غروب بود و کارشون

تموم شد، هستی و مادرش با خوشحالی هم و بغل کردن، بالاخره تموم شد. تونستم این حیاط غمگین و تبدیل کنم به حیاط زیبا و رنگارنگ. رفت و نشست روی صندلی کنار پنجره اتاقش و داشت حیاط را تماشا می کرد که از خستگی خوابش برد. صدای اذان بلند شد، چشم های هستی باز شد و حیاط اسرار آمیزش را دید...

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٣٢

کودکانه .شعر

دنیای قشنگ

دنیا چقدر قشنگه

مامان بابای مهربون

از روزگارای قدیم

از گل های توی باغچمون

از خورشید و ماه و فلک

از حیوونهای جنگلا

می خوام بگم براتون

دنیا خیلی قشنگه

سرزمین قشنگ ما

بیاییم با هم دوست باشیم

آدم هاش رنگارنگه

قصه می گن برامون

از زندگی های شیرین

از رنگین کمون تو آسمون

تا دریا و کوه و دشت

تا ماهی های حوض ما

بچه های مهربون

هر لحظش رنگارنگه

داره کلی مهر و وفا

خوشحال و خوشنود باشیم

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٤٢

کودکانه . جدول

جدول

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٥٢

سرگرمی .داستان کوتاه

آب در کوزه

قطار ایستگاه گوگان را هم ترک کرد . دیگر ساعتی بیش به مقصد نمانده . در تمام این ساعاتی که از تهران به سمت تبریز در حرکت بودم با خودم برنامه ریزی میکردم که به پدرم چه بگویم ، که بعد از سالها درس خواندن در پایتخت و دنبال کار گشتن ؛ عاقبت از زور بی پولی و بی جایی به پیش آنها بر میگردم . سالها حمایتم کردند بی هیچ چشم داشتی . تنها توقع موفقیت مرا در نمازشان به پروردگارشان تمنا می نمودند و امروز من پس از سالها فشار کار و رها از همه ی صفات و رزومه هایی که برای شرکتها فرستادم با جیبی خالی به دامن خانواده ام میروم. دوست دارم سر به دعا بر دارم تا راه تبریز آنقدر طوالنی شود که گره مشکلات کار من برطرف شود و هنگام رسیدن به خانواده ام از موفقیت هایم بگویم و رنج زحماتشان را به درخشانی آینده ای که دارم به آسایش نشانم . چند سالی است که موفقیت همه ی مردم پیشکش گذران زندگی شان شده و هر لحظه

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٦٢

سرگرمی .داستان کوتاه

اخباری بد و آشفته قیمت ها را بالاتر می برد و اگر درآمدی نداشته باشی انگار در جیبت آب ریخته ای و ذره ذره در حال کم شدن است . نگاهم در حرکت تند قطار به دور دستها و خشکی های دریاچه ارومیه است . گویی چون نفرین شدگانی هستم که به سمت پوچی میروم میدانم مادرم هنوز وقتی خوابم همچون شب اول مدرسه رفتنم می آید و دست نوازش بر سرم میکشد و آرزوی جلال مرا از خداوند دارد و لذت بوسه ی بر پیشانی ام مرا به رویا می سپارد . اما با عذاب وجدان خودم چه میتوانم بکنم . من برای اخذ مدرک مهندسی خیلی زحمت کشیدم اما انگار خیلی از هم سن و سال های من هم وارد این رشته و دانشگاه شدند و بازار کار را به چنان وفوری رساندند که دیگر برای امور اداری یک شرکت لیسانس میخواهند و حقوق دیپلم را هم نمی دهند .و حتی این مدل کار هم گیر هر کسی به همین راحتی نمی افتد . ای کاش می شد راز موفقیت را فهمید .ای کاش میشد زمان به عقب باز می گشت و من این هزینه ای را که خانواده خرج کردند را متوقف می نمودم . آیا باید دنبال راهی دیگر بروم و آینده و کارم را از آنجا بیابم ؟ خیلی از

دوستانم به خارج رفته اند و در حال ساختن زندگی خودشان هستند اما من اینجا دیگر توان یک مسافرت مشهد را هم ندارم . پنجاه هزار تومن قرض کردم تا بلیت تهیه کنم و وقتی فهمیدم یک جای خالی در کوپه شش تخته هست با قیمت سی و چهار هزار تومن ، انگار گنج پیدا کرده بودم . هر چند مسافران داخل کوپه به ظاهر از من افسرده تر و نگران تر جلوه می نمایند . مرد جوانی که هم سن من است و روبه رویم نشسته و در تورق کتابی نازک به هیچ کس نگاه نمی کند . یا دو سربازی که صندلی های کنار پنجره را بهم رسانده اند و چنان در خواب فرو رفته اند که گویا کل طول خدمت نخوابیده اند و کنار دستیم یک مرد چهل و چند ساله که کار کنترات شهرداری تهران را انجام می دهد و یک ریز از دست شهرداری ناله میکند که پولش را نداده اند و پیرمرد خندان روبه رویم... هنوز لبخند بر لب دارد . اگر داوینچی دیده بودش حتما یک لبخند از او به پرتره می سابید ... یک مرد میانه اندام با شکمی کوچک و کت و شلواری بی یقه و خوش رایحه و ریش و مویی خاکستری . در لحظه

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٧٢

سرگرمی .داستان کوتاه

ی ورود به این کوپه ی داغان کلی احساس شعف کرد و با آنکه ظاهرش به بنز سوارها می خورد با محتوای قوطی مینیاتوری که به همراه داشت کام همه را با باقلوا ی مانده از آمدنش به تهران ، شیرین کرد و کلی حرف های عجیب از خوشبختی میزد و کارت ویزیتش را به همه داد ... هنوز کارتش در دستم است : سفارش شیرینیجات تبریز بدون واسطه با بهترین کیفیت ... واااای ... همین جاست آنچه دنبالش بودم و سالها برایم پول خرج کردند ... هیچگاه اینقدر از باسوادی ام لذت نبرده بودم . چرا در این چند ساعت کارت را درست نخوانده بودم ؟؟؟؟ من از سرزمینی می آیم که مهد هنر و صنعت است و روایت آب در کوزه و ما گرد جهان می گردیم را من سالها انجام دادم و حاال دارم میفهمم . خیلی زیباست حق با پیر مرد بود این کوپه هم زیباست ... حتی سرباز ها هم که پایشان بو میدهد به نظرم بوی بدی نیست چرا من به جای اینکه به تهران بیآیم و چیزهایی جدید یاد بگیرم که امروز به هیچ کارم نمی آید ، دنبال هنر واقعی مردم شهرم نبودم ..؟ هنر فرش . هنر چرم . شرینیجات و خشکبار ... باید تمرکز کنم ... باید مشورت کنم .. . باید کمک بگیرم ... باید از همین لحظه شروع کنم ... باید با همین کارت ویزیت شروع کنم ... من توان این را دارم زندگی ام را آباد کنم ... من باید در جهت استیالی فرهنگ شهرم حرکت کنم و خودم را به بازار

وارد کنم ... وای که این تبریز چرا دور تر رفته ؟! بوق های قطار که حکایت رسیدن به مقصد را می گوید مرا بسیار خوشجال می کند . این سمفونی شروع شادی زندگی من است .

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٨٢

سرگرمی .داستان کوتاه

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٩٢

اجتماعی .واردات اصل انکار ناپذیر اقتصاد

واردات اصل انکارناپذیر اقتصاد

گروه اقتصاد:

چند ماهی است که واردات با چالش های عدیده ای مواجه شده است به گونه ای که در سایه این مهم سطح تولید بسیاری از شرکت ها به علت عدم تامین مواد اولیه به طرز چشمگیری کاهش یافته است، هرچند در این مجال باید متذکر شد که کنترل و مدیریت واردات و حفاظت از تولید داخل در برابر کالاهای وارداتی یک اصل انکارناپذیر تلقی می شود اما به طور کلی شرایط حاکم

بر اقتصاد نشان از نیاز مبرم به واردات دارد، وارداتی که با مخالفت ها و دست های پشت پرده بسیاری همراه است.

گفتنی است پس از اعلام رسمی تصمیم ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام وضعیت اقتصاد کشور بسیار آشفته شد و بدون شک در این میان واردات کالاهای اساسی و یا مواد اولیه پشت درهای بسته کمرگ ها باقی ماند اما در مقابل شاهد واردات بی رویه کالاهایی هستیم که مشابه آن با کیفیت بالاتر در کشور نیز تولید می شود و

یا اینکه کالاهایی وارد می شود که نیاز اساسی و یا اولیه مردم نیستند و اما درمقابل پس از گذشت چند ماه هنوز واردات علی رغم اعمال رسمی تحریم های جدید با چالش مواجه شده است.

آنچه مسلم است عدم تخصیص ارز دولتی را می توان یکی از مهم ترین موانع واردات کالاهای اساسی بر شمرد اما این در حالی است که متاسفانه شاهد تخصیص یافتن ارز دولتی به کالاهای غیر ضروری هستیم که این خود آفتی برای اقتصاد

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٠٣

اجتماعی .واردات اصل انکار ناپذیر اقتصاد

کشور به حساب می آید. به عبارت ساده تر وجود بروکراسی اداری پیچیده در این روزها برای واردات خود سدی برای واردات تلقی می شود.

از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد که با توجه به اینکه ارز ۰۰۲۴ تومانی به تمام وارد کنندگان اختصاص نیافت از این رو بسیاری از وارد کنندگان با مشکلات عدیده مواجه شدند این در حالی است که مدت ها

قبل از خروج آمریکا از برجام تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان سرلوحه امور اقتصادی کشور قرار گرفته بود هر چند در این مجال باید خاطر نشان کرد که نمی توان در شرایط امروز اقتصاد کشور به طور کامل به خودکفایی رسید و در برخی از موارد نیاز به تامین برخی از مواد اولیه کالاهای اساسی و مواردی از این دست از خارج کشور وجود دارد چرا که در

عصر حاضر نمی توان به صورت جزیره ای و بدون ارتباط داشتن یا همان مراودات اقتصادی با سایر کشورها ادامه حیات داد.

آنچه مسلم است کاهش میزان واردات در ماه های اخیر اقتصاد کشور را به حالت نیمه تعطیل در آورده است و پیش بینی می شود که ادامه این روند به غیر از افزایش افسار گریخته قیمت ها آینده تاریکی را نیز برای اقتصاد کشور رقم بزند.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

١٣

اجتماعی .واردات اصل انکار ناپذیر اقتصاد

افزایش میزان تعرفه ها یکی دیگر از موانع بر سر راه واردات به حساب می آید چرا که همان گونه که می دانیم در حال حاضر به قدری میزان تعرفه ها افزایش یافته است که بسیاری از وارد کنندگان دیگر تمایل به ادامه فعالیت خود ندارند و یا این خود باعث ایجاد تنش در اقتصاد کشور خواهد شد.

متاسفانه برخی از مسئولان واردات را سدی در مقابل گسترش و یا رونق تولیدات داخلی می دانند اما این در حالی است که واردات می تواند تسهیل کننده تولیدات داخلی باشد چرا که در درجه اول امروزه کشور نیاز مبرم به واردات دارد و از سوی دیگر نیز چند سالی است که بسیاری از تولید کنندگان بنا به دلایل متعدد دست از تولید کشیده اند و در مقابل به واردات کالا ها روی آورده اند که این خود نشان می دهد که نیاز اقتصاد به واردات بیشتر از آن چیزی است که می توان تصور کرد چرا که در سایه واردات بی رویه ذائقه مصرفی مردم نیز بسیار تغییر کرده است از این رو نمی توان واردات را به راحتی حذف و یا کم رنگ کرد.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٢٣

اجتماعی .واردات اصل انکار ناپذیر اقتصاد

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٣٣

رسانه ی هنر . آشنایی با هنر

انسیه رزقدوست

متولد ۶۵۳۱

دانش آموخته دانشگاه نظام الملک ، کارشناسی هنرهای تجسمی ، پوستر و نشانه

نمایشگاه ها:

برگزاری نمایشگاه انفرادی پوسترهای مدرن _ دیروز امروز فردا _ گالری رهام ، بهمن ماه ۶۹.

نمایشگاه گروهی پوسترهای گرافیکی در فرهنگسرای بهمن ، بهمن ماه ۵۹.

نمایشگاه گروهی پوستر در دانشگاه علمی کاربردی نظام الملک بهمن ماه ۵۹.

نمایشگاه گروهی پوسترهای گرافیکی در گالری هنر ایران، خرداد ۶۹.

نمایشگاه گروهی عکس در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، صبر عاشورایی ، آبان ماه ۶۹.

نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری رهام با عنوان به جای مانده، آذر ماه۶۹.

هنر توان و مهارت خلق زیبایی است و تخیل به عنوان مهم ترین عامل شکل گیری اثر هنری است.

من با شرکت در نمایشگاه های مختلف سعی داشتم عواطف و احساسات و آنچه در تخیل و ذهنم با تاثیر از اتفاقاتی که در جامعه و

زندگی روزمره می افتد در قالب اثر هنری اراءح دهم تا بیننده خود پیامهای آن را دریافت کند.

در اولین نمایشگاه گروهی که در بهمن ماه ۵۹ در فرهنگسرای بهمن به کوشش استاد بزرگوارم جناب محمود ارواحی آذر و جمعی از دوستان هنرمندم برگزار شد بر آن شدیم تا بتوانیم در پوستر ها آوای ذهنمان را به تصویر بکشیم در این نمایشگاه در پوستری با

عنوان آوای سبز از نماد هایی چون ساز ایرانی ، سرسبزی ، خوشنویسی ایرانی بهره جستم که با تلفیق این عناصر میتوان زنده نگه داشتن ساز ایرانی را به وضوح دید.

آثار دیگری که در این نمایشگاه به تصویر کشیدم با محوریت حرف های ناگفته زنان بود.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٤٣

رسانه ی هنر . آشنایی با هنر

حرف های ناگفته زنان سرزمینم از این نمایشگاه کلید خورد و تا امروز هر گاه دغدغه ها و دشواری های زنان را در جامعه میبینم و میشنوم در قالب اثری سعی در گویا کردن آن دارم باشد که بتوانم قدمی در همراهی زنان در بیشتر دیده شدن و پیشرفت های دیدگاهی جامعه مان داشته باشم.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٥٣

رسانه ی هنر . آشنایی با هنر

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٦٣

رسانه ی هنر . آشنایی با هنر

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٧٣

سلامت .زیبایی

ماسک پرتقال و شیر

برای روشن سازی پوست

شما می توانید با پوست پرتقال یک ماسک ساده اما اثری فوق العاده برای روشن کردن پوست استفاده نمایید.

برای درست کردن این ماسک کافی است پوست پرتقال را در مقابل آفتاب قرار دهید تا کاملا خشک شود سپس آن را به حالت پودر در بیاورید.

پودر را با مقداری شیر مخلوط کنید تا مایه چسبناک به دست آید این مایع چسبناک را به قسمت هایی از پوست خود که می خواهید روشن شود بمالید و منتظر بمانید تا خشک شود پس از خشک شدن پوست خود را با آب ولرم بشویید و آن را به صورت ضربه ای با یک حوله خشک کنید.

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٨٣

سلامت .زیبایی

شهر مجازی زود باش . شماره دو . مرداد ٧٩٣١

٩٣